-A cuestión é: ¿qué carallo é un manamaná?

-Non, neniño non. A cuestión é: ¿a quen carallo lle importa?

miiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

…miiiii… ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!